”Trans Arctic”-fallet tas upp i Norge

Norska myndigheter vill ta över rättsfallet med Seatrans kemtanker ”Trans Arctic”, som observerades utanför Frankrikes Atlantkust den 17 mars i år med ett 28 kilometer långt spår av oljefilm efter sig. Norge har meddelat den franska domstolen att man vill åtala befälhavaren på fartyget. Från franskt håll ville man att fartygets ägare, Seatrans, skulle stå till svars. Den franska domstolen har uppskjutit processen fram till den 5 april för att ge norska myndigheter tid att förbereda ärendet. Norge har vid ett tidigare tillfälle lagt sig i ett franskt domstolsärende gällande ett norskt fartyg. I augusti 2002 kolliderade den norska kemtankern ”Bow Eagle” med ett franskt fiskefartyg och fyra fiskare omkom. En filippinsk styrman åtalades vid domstolen i Bergen och dömdes till fem års fängelse.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.