Trafikutskottet klart – nästan

Riksdagens nya trafikutskott har sitt första sammanträde i morgon tisdag. Först då står det formellt klart vilka som kommer att hantera sjöfartsfrågorna under de kommande fyra åren. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har dock redan presenterat sina förstanamn, och en del också namn på ersättare. SD avvaktar med att offentliggöra namn till utskotten tills på tisdag.Följande är nominerade:Anders Ygeman (s), ordförande. Född 1970, Stockholms kommun. Riksdagsledamot sedan 1996, ny i trafikutskottet, tidigare ordförande i miljö- och jordbruksutskottet (2006–2010).Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande. Född 1960, Värmlands län. Riksdagsledamot sedan 1998, var även vice ordförande i Trafikutskottet förra mandatperioden. Företagare.Förstanamn övriga partier:Lars Tysklind (fp). Född 1953, Västra Götalands län västra. Riksdagsledamot sedan 2002. Suppleant i trafikutskottet 2006–2007, ledamot i civilutskottet förra mandatperioden. Tandläkare.Anders Åkesson (c), Född 1958, Kalmar län. Riksdagsledamot sedan 2006. Ny i transportutskottet. Ledamot i kulturutskottet förra mandatperioden. Utbildningsledare.Annelie Enochson (kd), Född 1953, Göteborgs kommun. Riksdagsledamot sedan 2000. Ledamot i trafikutskottet förra mandatperioden. Arkitekt.Stina Bergström (mp). Född 1958, Värmlands län. Ny i riksdagen. Studievägledare/informatör.Siv Holma (v). Född 1952, Norrbottens län. Riksdagsledamot sedan 1998. Ny i Trafikutskottet, ordförande i kulturutskottet förra mandatperioden. Kamrer.Följande partier har också presenterat namn på ersättare i Trafikutskottet:Folkpartiet: Nina Larsson. Född 1976, Värmlands län. Riksdagsledamot sedan 2006. Ledamot i trafikutskottet 2007–2010. Officer. Christer Winbäck. Född 1953, Västra Götalands län östra. Riksdagsledamot sedan 2002. Ledamot i trafikutskottet 2006–2007, därefter suppleant till 2010. IT-chef.Centerpartiet: Ola Johansson. Född 1960, Hallands län. Ny i riksdagen. Kommunalråd i Kungsbacka/säljare.Miljöpartiet: Annika Lillemets. Född 1962, Östergötlands län. Ny i Riksdagen. Ingenjör. Lise Nordin. Född 1982, Göteborgs kommun. Ny i riksdagen. Miljövetare.Vänsterpartiet: Jonas Sjöstedt. Född 1964, Västerbottens län. Ny i riksdagen. Europaparlamentet 1995–2006. Metallare/författare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.