Torms resultat som beräknat

Dampskibsselskabet Torm redovisar en vinst före skatt på USD 48 miljoner för andra kvartalet och USD 150 miljoner för första halvåret i år. Utdelning på aktierna i Norden gav ytterligare USD 13 miljoner. Dessutom har man gjort en vinst på USD 40 miljoner på försäljningen av fyra tankfartyg. Sammanlagt har man gjort reavinster och vinster på aktieutdelning på USD 68 miljoner inklusive USD 15 miljoner på försäljningen av ”Torm Asia”. Den senare redovisas i resultatet för tredje kvartalet. Resultatet från andra kvartalet och första halvåret var som förväntat, men aktiemäklare, analytiker och experter var besvikna. ”Det var bara som förväntat, vi hade hoppats på mer än det”, var en förklaring när aktiekursen föll på börsen i Köpenhamn och på Nasdaq i New York.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.