Torms bästa resultat hittills

D/S Torm gjorde ett resultat efter skatt på USD 792 miljoner 2007, prognosen låg på USD 810–820 miljoner. Intäkterna var USD 819 miljoner och rörelseresultatet landade på USD 205 miljoner. Den höga förtjänsten kommer efter försäljningen av aktieinnehavet i D/S Norden, vilket genererade intäkter på USD 713 miljoner. I juni 2007 köpte Torm halva delen av det USA-listade bolaget OMI och adderade 26 produkttankfartyg till flottan. Under 2007 såldes inga fartyg. I slutet av året bestod flottan av 62 ägda fartyg, av vilka 56 är tankfartyg. Torm förväntar sig ett resultat på omkring 210 miljoner 2008, exkluderat inkomster från försäljningar av fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.