Torm tas över av bankerna

Dampskibsselskabet Torm verkar nu ha säkrat framtiden, åtminstone på kort sikt. Det står klart efter att ett omfattande avtal tecknats med de sju banker som har massiva fordringar gentemot Torm. Bolaget genomför en mycket omfattande aktievärdeminskning, vilket innebär att de nuvarande aktieägarnas andel i bolaget rasar från 100 procent till 7,5 procent av det ”nya” Torm, som i princip ägs av de sju bankerna. De största ägarna i det nya bolaget är ett lånesyndikat med Nordea Bank i spetsen, som har en fordran på USD 425 miljoner, följt av Danmarks Skibskredit med en fordran på USD 225 miljoner. Aktievärdeminskningen innebär också att den grekiska majoritetsägaren Gabriel Panayotides tidigare andel på 52,2 procent har kapats till 3,9 procent. Samtidigt valde han och två andra grekiska medlemmar i styrelsen att inte ställa upp för nyval. Bolagets ledning fortsätter att jaga nya pengar i form av kreditfaciliteter och omförhandlingar av ett stort antal kontrakt och charterpartier som skrevs under de goda åren före 2009. Dessa avtal innebär att Torm går med förlust varje dag. Budskapet är tydligt från Torm: antingen anpassas raterna till marknaden eller så blir fartygen återlevererade. De nya ägarna (bankerna) har också valt att ge uppskov på skulder på USD 1,9 miljarder fram till slutet av 2016.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.