Torm och Teekays övertagande av OMI klart

Den 5 juni gick budtiden ut för aktierna i OMI, och när dagen var slut ägde Torm och Teekays gemensamägda företag Omaha 89,32 procent av aktierna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.