Torm lägger ner LR1 pool

Dampskibsselskabet Torm skrotar sin LR1-pool från slutet av oktober i år. Torm har bara en poolpartner kvar, Reederei Nord i Limassol (Klaus Oldendorff) med fyra LR1-tankfartyg. Efter poolens nedläggning kommer Torm att driva sina 25 LR1- produkttankers på egen hand. Skälet till nedläggningen är den stora tonnageflykt som skett under det senaste året, där flera poolpartners har valt att flytta sitt tonnage till Hafnia Management. LR1-poolen var Torms första pool där deltagarna delar intäkterna. Poolen bildades 1990 och bestod av en flotta med produkttankfartyg byggda på Burmeister & Wain i Köpenhamn. Ett av dessa var Torm Margrethe som levererades 1988. Torm fortsätter sitt pooldeltagande i Maersk Tankers LR2-pool samt i sin egen MR-pool.