Torm behåller OMI-namn

Torm har beslutat att behålla namnen på de 26 produkttankfartyg som man tagit över i samband med köpet av amerikanska OMI, men man lägger till Torm som prefix. – Det är ett sätt för oss att hedra OMI och deras val av namn, säger Klaus Kjærulf, koncernchef i Torm. Fartygen levereras efter hand under perioden september 2007 till februari 2008 i en komplicerad process. Just nu ägs fartygen av Torms och Teekays joint-venture Omaha Inc som tagit över OMI. OMI:s flotta är huvudsaklingen döpt efter floder som Ohio, Garonne, Thames, Amazon och Rhone.