Tonnageskattebeslut tidigast i vår

Tonnageskatteutredningen kommer att lägga fram ett förslag om ett svenskt system för tonnagebaserad beskattning senast den 31 januari nästa år. Därmed kan ett beslut tas tidigast av vårriksdagen 2006. – Förutsatt att det inte finns några juridiska hinder som vi inte kan lösa, lutar jag åt att lämna ett förslag, som innebär att också 2005 skall vara kvalificeringsår för tonnagebeskattning, säger statens utredningsman Göran Ekström till SST. Göran Ekström är för närvarande tillförordnad landshövding i Södermanlands län, men har nu utsetts till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket från den 1 januari 2006.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.