Tillfälligt avbrott i ökningen av upplagda containerfartyg

Antalet upplagda container fartyg har slutet att öka. Enligt AXS-Alphaliner var den 30 mars 485 containerfartyg med en samlad kapacitet på 1,42 miljoner TEU upplagda vilket bara är ett fartyg mer än den 16 mars och motsvarar 11,3 procent av den totala containerflottan. Den franska konsultfirman säger att ett antal av de större containerrederierna återtar 25 till 30 större fartyg i drift för att möta vårsäsongen men att det trots det ”fortfarande är för tidigt att säga att trenden med fler containerfartyg som läggs upp har vänt eftersom godsvolymerna inte ökat nämnvärt. Ett antal mindre fartyg som nu är aktiva kommer att sälla sig till de arbetslösas skara när de större fartygen åter tas i drift.”I år har hittills 79 nybyggen med en samlad kapacitet på 279.000 TEU levererats samtidigt som bara 37 fartyg med totalt 65.000 TEU sålts till upphuggning. Det innebär att nettotillskottet till världens containerflotta varit 1,9 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.