Torrlastfartyg för Erik Thun.

Fotograf: Erik Thun

Kategori: Skeppsbyggnad | Torrlast

Thun beställer torrlastare

Erik Thun Group har beställt två torrlastfartyg från varvet Ferus Smit i Nederländerna.

Med den senaste ordern har Thunbolagen genom tiderna beställt sammanlagt 40 fartyg från Ferus Smit. Eftersom kontraktet har tecknats redan tidigare kan det första nybygget levereras redan våren 2022. Det andra fartyget överlåts våren 2023. Avsikten är att de nu beställda fartygen ska ersätta några existerande fartyg.

Nästa generation

Nybyggena är på 6.380 dwt och en vidareutveckling av fartyg i Erik Thuns nuvarande flotta. Rederiet uppger att bland annat reducerad bränslekonsumtion, ökat lastintag och lägre bullernivå är några av de egenskaper som kännetecknar fartygen.

– Vi ser fram emot nästa generation av fartyg som erbjuder våra kunder hållbara och smarta lösningar och levererar lasten i tid med i nuläget bästa möjliga miljöprestanda, säger Jens Bäckström, Senior Charterer på Erik Thun AB.

Anpassade för framtiden

Nybyggena får isklass 1A. De får även möjlighet att i hamn ansluta sig till elnätet i land.

– I Erik Thun har vi alltid haft starkt fokus på resurseffektivitet vilket går att överföra till modern miljömedvetenhet. Det är en utmaning att bygga fartyg som är anpassade för framtiden men vår långa erfarenhet ger en god bas för kontinuerlig förbättring och innovativ design, säger Henrik Källsson, vice vd för Erik Thun Group.