Thor Liberty har lämnat Kotka

I fredags kunde Thor Liberty lämna hamnen i Kotka efter att alla nödvändiga tillstånd kommit på plats. Ombord fanns de 69 Patriotmissilerna samt de sprängämnen som stuffats i containrar. Också reseförbudet för befälhavaren samt överstyrman har hävts, trots att de har åtal att vänta.