THH Shipping säljer hela flottan

THH Shipping i Svendborg har beslutat att sälja sin flotta bestående av fyra fartyg till skrotning i Frederikshavn. Fartygen är de tre systerfartygen Oliver Stevns, Buse Stevns, Nural Stevns samt Anna Stevns. De såldes till Jatop Ltd (Orlas Produktforretning) i Frederikshavn och har alla bogserats till Fredrikshavn, efter att ha legat upplagda i Svendborg i nästan ett år. Samtliga fyra fartyg bogserades till Fredrikshavn med bogserbåtar från Svendborg Bugser.– Det är naturligtvis tråkigt, men med den nuvarande marknaden fanns det inte mycket annat att göra. Det finns inga utsikter till lönsam verksamhet och ett års uppläggning gör inte åldrande coasters något gott, så vi valde att sälja till skrot, säger Thomas Højlund Hansen, vd för THH Shipping.De tre systerfartygen byggdes av Cochrane & Sons i Selby, England, 1984/85, medan Anna Stevns levererades från Sietasvarvet i Hamburg år 1975 under namnet Silk Polax. De brittisk-byggda fartygen om 2.880 dödviktston har seglat under Antiguas flagga med turkiska besättningar. De fyra fartygen har ägts via fyra olika bolag.