Fotograf: Terntank

Kategori: Utbildning | Folk/företag

Terntank prisas för kompetensutveckling

Shipgaz Training Award för 2012 gick till Terntank för ”deras proaktiva inställning till kompetensutveckling, deras initiativ till nya kurser, deras sätt att skapa ombordmiljöer i sina fartyg som bygger långvariga anställningar och på så sätt ökar säkerhet och trivsel ombord.”

Priset delades ut i samband med middagen på Sjölog 2013.

-I och med att vi jobbar nära rederiernas personalavdelningar så får vi ganska bra insyn i hur de jobbar med fortbildning och kompetensutveckling för sina anställda. Vissa rederier har ett väldigt stort fokus på personalfrågor och utbildning och gör mycket mer än vad som krävs av dem. Vi diskuterade detta hösten 2011 och kom fram till att vi ville uppmärksamma de som utmärker sig genom att dela ut ett pris för vad de åstadkommer, säger Lars Adrians, vd på Sjöfartstidningen och Shipgaz Training.

Shipgaz Training Award är ett pris som delas ut varje år till ett rederi eller managementbolag som utmärkt sig positivt genom åtgärder inom kompetensutveckling, personalvård eller på annat sätt gjort mer än vad som förväntas av ett rederi inom personalområdet.

2011 års pris gick till Wisby Tankers för deras sätt att höja kvalitén på verksamheten genom utbildning för samtliga positioner ombord i deras fartyg och på det sättet markerar att alla är lika viktiga oavsett position. 

Terntank har även bidragit till utvecklingen av Shipgaz Training genom att aktivt driva på både utvecklingen av tekniken bakom den webbaserade utbildningsplattformen och kursutbudet.

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Stort grattis till Tärntank och Tryggve Möller för detta pris. Väl förtjänat! Ni har alltid i Tärntank ordning och reda ombord och sätter värde både på erfaren och ny kompetens. Men just ordet ”kompetens” är nyckeln i detta. Att kunna hantera sitt fartyg, och alla delar av fartyget i alla olika situationer. Tärntanks ledning har förstått vikten av detta då samtliga rederiets fartyg transporterar oljeprodukter till sjöss.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.