Fotograf: Terntank

Kategori: Miljö | Skeppsbyggnad

Terntank-nybyggen får stöd för klimatinvesteringar

Stöd från Klimatklivet för lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta möjliggör installation av batteripaket och landströmsanslutning i två produkt- och kemikalietankfartyg under byggnad för Terntank.

Terntank har beviljats stöd från Naturvårdsverket genom Klimatklivet för sin hybridlösning ”Hybrid Solution” på sina två 15.000 dwt nybyggen. Fartygen utrustas med ett DC Link Battery Storage System och Shore power connection/ landströmsanslutning. Kombinationen av dessa system eliminerar utsläppen från hjälpmaskinerna vid manövrering till hamn och under lasthantering.

– Det resulterar i att vi ytterligare reducerar våra utsläpp speciellt i stadsnära områden och lokalområdet. När vi kör in till Göteborg använder vi batterierna i stället för hjälpkärror och när vi kommer till kaj kopplar vi in landström, säger Claes Möller, CEO för Tärntank Ship Management AB.

I symbios med Göteborgs hamn

Investeringen görs i symbios med Göteborgs Hamn som håller på att installera anslutning för el från land för fartyg som ligger i Energihamnen. Tillsammans med Terntanks egen miljöinvestering innebär det att elnätet ombord på nybyggena matas med ström från land när fartygen ligger vid kaj i Göteborg. Hela lastningsoperationen kan då utföras på landström i Göteborg och andra hamnar som kan erbjuda anslutning. Batterierna laddas också under hamnbesöken med el från landnätet och är fulladdade när fartyget avgår.

– Våra två fartyg blir de första som kommer att anslutas i Göteborgs Hamn. Vi blir tillsammans med Göteborgs hamn antagligen först i världen med landströmsanslutning i en oljehamn, säger redaren Tryggve Möller på Terntank.

Reducerar utsläpp

Med hjälp av batteripaketet räknar Terntank med att spara sammanlagt cirka 1.000 drifttimmar per år för hjälpmaskinerna. Koldioxidutsläppen beräknas minska med cirka 854.000 kg koldioxidekvivalenter per år för de båda nybyggena tillsammans. Därtill kommer en total minskning på närmare 488.000 kg koldioxidekvivalenter för båda fartygen tack vare landelanslutningen.

Batteripaketets effekt blir 420 kW. Det fungerar dessutom som backup när fartygen är på in- eller utgående i hamnområdet. Därmed ökar säkerheten ombord då batteriet förhindrar en blackout om det skulle uppstå störning i elförsörjningen från axelgeneratorn

– Nu kan vi omedelbart få el från batterierna och har tid att starta upp en hjälpmotor utan att bli strömlösa, vilket är en säkerhet för dem ombord, förklarar Tryggve Möller.

LNG eller LBG

Fartygen byggs av China Merchants Jinling Shipyard, Yangzhou (Dingheng Group Co., Ltd) och har varvets nummer AD0077 och AD0078.

Fartygen är designade och optimerade för att vara miljömässigt hållbara med skrovform och utrustning som reducerar bränsleförbrukning och ger hög energieffektivitet. Dual fuel-huvudmaskinen använder LNG eller flytande biogas LBG som bränsle.

TC till Neot

AD0077 kölsträcktes i januari i år och levereras i slutet av november 2021. AD0078 kölsträcktes 7 maj och överlåts i slutet av januari 2022. När de har anlänt till Europa går båda fartygen in i en långtidsbefraktning till finska Neot.

Utan stöd som Klimatklivet och kunder som Neot som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan skulle en fartygsinvestering som denna inte vara möjlig, menar Tryggve Möller.

– Det är avgörande. Sjöfarten måste ställa om för att nå klimatmålen. Ska man lyckas räkna hem de extra investeringar som det innebär att bygga sådana här fartyg går det minst 30 år och så lång tid har vi inte fartygen. Om det inte skulle vara möjligt att få stöd från Naturvårdsverket, NOx Fonden eller EU så hade vi inte sett dessa hög-effektiva fartyg.   

Tror på framtiden

Terntank har nyligen sålt det 20 år gamla tankfartyget Ternvik, som var tidsbefraktat till Neot. I stället hyr Neot in systerfartyget Ternvag tills nybygge AD0077 kommer i trafik. Ternvik heter numera Global Beauty.

Terntanks kontor på Donsö är nyrenoverat. Foto: Terntank

Terntank, som ägs och drivs av Tryggve Möller, Rigmor Möller och Annika Kristensson, har också nyligen flyttat tillbaka in i sitt nyrenoverade kontor på Donsö.

– Vi tror på framtiden och trots att det har varit tufft på produktmarknaden under pandemin har vi klarat oss genom den tack vare vår fantastiska personal ombord på fartygen och i landorganisationen, säger Rigmor Möller.