Tallinn planerar bostadsområde i Paljassaare hamn

Tallinns kommun har inlett detaljplanering av Paljassaare hamn för att bygga upp till 96 bostads- och affärshus. Planeringsområdet omfattar 31 hektar på Paljassaare halvö och hela hamnen, där AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) endast äger kajerna. Det statliga hamnbolaget har sålt marken till hamnoperatörer. Marken har koncentrerats till KS Holding AS, där en av styrelsemedlemmarna är en av Tallinks tre storägare, Ain Hanschmidt.Paljassaare hamn byggdes på 1950-talet som Uus Kalasadam (Ny Fiskehamn) som hemmahamn med kylhus för det statliga fiskerederiets flotta. I början av 1990-talet överfördes hamnen till AS Tallinna Sadam och blev godshamn.