Tallinks nya färja kölsträckt

Den 21 april kölsträcktes Tallinks nybygge vid Aker Finnyards varv i Raumo. Färjan skall bli en av Östersjöns största med kapacitet för 2.800 passagerare i 927 hytter och för 1.130 filmeter. Den 212 m långa och 29 m breda färjan om 48.300 brutto och med isklass 1A Super ska göra 22 knop. Färjan kommer att utrustas med katalysatorer. Efter leverans, som är planerad till våren 2006, sätts fartyget i trafik på linjen Tallinn–Helsingfors som ersättare för ”Romantika”, vilken tillsammans med systerfartyget ”Victoria I” skall trafikera linjen Tallinn–Stockholm. Beställningsavtalet är värt EUR 165 miljoner och undertecknades i slutet av oktober 2004.