Baltic Princess.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Tallink tappade sex miljoner passagerare

Under tisdagen presenterade Tallink Grupp sina frakt- och passagerarvolymer för det fjärde kvartalet 2020, samt de första siffrorna för helåret.

Precis som förväntat så fortsatte den totala passagerarmängden inom Tallinkkoncernen att rasa även under det fjärde kvartalet av 2020. Rederiet tappade närmare 80 procent av passagerarna på sina samtliga linjer mellan Sverige och Finland, Estland och Lettland, samt mellan Estland och Finland. Rederiet hade totalt 463 000 passagerare under kvartalet, vilket kan jämföras med sista kvartalet 2019 då siffran var 2,2 miljoner.

Jättetapp mellan Sverige, Estland och Lettland

Största tappen låg på linjerna mellan Sverige och Lettland, samt mellan Sverige och Estland som båda tappat över 95 procent mot 2019. Det beror bland annat på att trafiken mellan Stockholm och Tallinn, samt mellan Stockholm och Riga ställts in helt eller delvis sedan i mars 2020. Trafiken mellan Sverige och Finland minskade med 83 procent under kvartalet mot året dessförinnan.

Tappat över sex miljoner passagerare

Totalt över hela 2020 har Tallink Grupps passagerarvolymer minskat med 61,8 procent. Totalt reste 3,7 miljoner passagerare med rederiets färjor under året, vilket kan jämföras med 9,8 miljoner under 2019 och innebär en nedgång med 6,1 miljoner passagerare. 

– Statistiken kommer inte som en överraskning för någon eftersom vi har delat och uppdaterat våra siffror under hela året. Vi har varit helt öppna med hur den här globala pandemin påverkat vår affär, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene i ett pressuttalande.

Silja Symphony utanför Lidingö på väg till Stockholm.

Även frakten gick nedåt

Även på fraktsidan minskade bolagets volymer, det med nära 13 procent under Q4 2020 jämfört med 2019. Antalet fraktade enheter totalt minskade från 93 645 till 81 861.

Största tappet var även här mellan Sverige och Lettland där nedgången var 82 procent. Trafiken mellan Sverige och Finland gick ner med 26 procent medan trafiken mellan Estland och Finland gick ner med 4,5 procent. 

Liten ökning av frakt mellan Estland och Finland

Sett över helåret har rederiet transporterat 5,2 procent färre enheter under 2020 jämfört med 2019 sett till alla linjer. Mellan Estland och Finland har bolaget dock sett en ökning med 1 procent sedan 2019.   

– Även om vi inte uppnådde de ambitiösa tillväxtmålen vi satte upp för vår passager- och fraktverksamhet förra året, så är det desto viktigare att vi kunnat fortsätta köra både passagerare och livsviktiga godstransporter mellan våra länder under dessa utmanande tider, säger Paavo Nõgene i pressmeddelandet och fortsätter:

– Viktigast av allt är att vi fortfarande är här. Vi opererar och planerar för en bättre framtid. Vi är såklart lite mörbultade, men vi är redo att fortsätta kampen genom stormarna, säger Paavo Nõgene.