Baltic Queen har utrustats med nya propellerblad.

Fotograf: Tallink Silja

Kategori: Miljö

Tallink Silja testar ny typ av propellerblad

Tallink Silja har inlett ett pilotprojekt på fartyget Baltic Queen med en ny typ av propellerblad som ska minska bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen. 

Pilotprojektet som nu inletts på Baltic Queen som trafikerar mellan Stockholm och Tallinn, innebär att fartygets propellerblad har ersatts med nya blad med en annan form som gör det möjligt att öka effektiviteten i framdrivningen. Det skriver Tallink Silja i ett pressmeddelande. De nya bladen minskar fartygets bränsleförbrukning och därmed utsläppen.

Minskar även undervattensbuller

De tester som nu utförts gällande de nya propellerbladens påverkan på bränsleförbrukningen uppvisar positiva initiala resultat, men kräver enligt rederiet en mer detaljerad analys. Tester har även genomförts i samarbetade med Tallinn University of Technology (TalTech) som visar att det undervattensbuller som genereras av fartyget har minskats tack vare de nya propellerbladen.

– Våra mätningar visar att genom att optimera fartygets propellrar är det möjligt att mildra kavitation och avsevärt minska undervattensljudet som orsakas av fartyget vilket är en viktig miljöfråga, säger Aleksander Klauson, professor i struktur- och vätskemekanik vid Institutet för byggnadsteknik och arkitektur vid Tallinns tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Baltic Queen på ingång till Stockholm. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Hoppas kunna spara 14 procent bränsle

Enligt Tallink Silja arbetar bolaget ständigt för att optimera fartygens miljöprestanda och har sedan 2009 lyckats minska utsläppen med 51,9 procent. 

De nya propellerbladen som installerats på Baltic Queen har designats och tillverkats av Kongsberg Maritime Sweden AB. Bränsle- och utsläppsbesparingarna från de nya propellerbladen förväntas uppgå till minst 14 procent. Om de slutliga mätresultaten bekräftar detta så kommer propellerbladen att installeras på samtliga fartyg i Tallink Grupps flotta.

– Varje ny lösning som hjälper oss att minska negativ miljöpåverkan är ett steg i rätt riktning, och att uppnå goda resultat inspirerar också till att hitta fler och nya lösningar. Innovationer som har en positiv effekt på flera nivåer samtidigt, såsom propellerbladen på Baltic Queen som minskar såväl bränsleförbrukning som utsläpp och undervattensbuller, är särskilt glädjande, säger Tarvi-Carlos Tuulik, chef för Ship Management inom Tallink Grupp i pressmeddelandet.