Tallink Silja har tagit tillbaka varslet på de 500 ombordanställda på färjorna Galaxy och Silja Symphony.

Fotograf: Patrik Lejnell

Kategori: Politik | Arbetsmarknad

Tallink Silja drar tillbaka varsel efter förlängt stöd

Under måndagseftermiddagen kom beskedet från regeringen att systemet med korttidspermitteringar förlängs. Det fick Tallink Silja att nu dra tillbaka sitt varsel. 

Det var under en presskonferens på måndagseftermiddagen som finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund meddelade att regeringen nu föreslår att korttidspermitteringarna förlängs. I dagsläget har de beviljat förlängning i nio månader i följd som längst, men nu vill regeringen att den tidsgränsen tas bort så att de kan förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Tar tillbaka storvarsel

Under hösten har bland annat Tallink Silja tryckt på för att få till en förlängning av korttidspermitteringarna. I slutet av oktober la rederiet ett varsel på samtliga ombordanställda på de båda svenskflaggade färjorna Galaxy och Silja Symphony, vilket berörde 500 anställda inom både Seko och Sjöbefälsföreningen. Det varslet drar rederiet nu tillbaka.

– Vi drar tillbaka vårt varsel, viket är väldigt härligt. Att regeringen nu meddelar att de förlänger systemet med korttidspermitteringar är något som vi kämpat för i flera månader och nu kom de med beslutet. Det var en helt ohållbar situation för oss att inte ha något stöd och samtidigt bara kunna driva vår verksamhet under två av veckans sju dagar i fallet med ett av de två fartygen, säger Erika Janson, presschef på Tallink Silja till Sjöfartstidningen.

Viktigt för återstarten av Sverige

Även Anders Hermansson, näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Svensk Sjöfart, välkomnar förändringen. 

– Ett bra beslut. Detta är viktigt för passagerarrederierna och deras anställda. Men det är också viktigt för att vi ska kunna säkra att vi långsiktigt kan upprätthålla förbindelserna till Sverige, både för gods och passagerare. Det senare är särskilt viktigt för den svenska besöksnäringen och när vi sedan ska återstarta vår ekonomi på andra sidan den här pandemin, säger han till Sjöfartstidningen.

Vill se förlängning av sjöfartsstödet

Men även om det är en glädjens dag för de anställda på Tallink Silja så finns det fler frågor som oroar. Rederiet vill även se en förlängning av förordningen om sjöfartsstöd så att korttidspermitteringarna kan användas även för fartyg som tillfälligt tas ur trafik.

– Vi måste ha både och, de tar ut varandra. Så var det tidigare i våras också när vi fick korttidspermittering men inte sjöfartsstödet. Vi fick ingen kostnadsbesparing från permitteringarna fram tills att den tillfälliga förordningen om sjöfartsstödet antog. Vi förutsätter att de förlänger sjöfartsstödet också, säger Erika Jansson.