Tallink lämnar Rostock för vintern

Tallink gör ett två månader långt uppehåll i trafiken på linjen Helsingfors–Rostock. I sin information till fraktkunderna uppger Tallink att uppehållet beror på reparationer och underhåll på färjorna Superfast VII och Superfast VIII. Färjorna tas ur trafik den 3 januari 2010 respektive 24 december 2009. Tallink uppges återuppta trafiken på linjen den 1 mars 2010.Helt utan färjetrafik på Rostock blir Helsingfors hamn emellertid inte. Från den 1 december börjar Finnlines anlöpa Rostock i stället för Travemünde på de tre turer per vecka som körs via Gdynia med de stora ropax-fartygen av Finnstar-typ. Direkttrafiken med dagliga avgångar mellan Helsingfors och Travemünde med fartyg av samma typ fortsätter oförändrad.