Tågfärjetrafiken mellan Åbo och Stockholm fortsätter

Transporten av järnvägsvagnar på linjen Åbo–Stockholm fortsätter. Den eventuella nedläggning av tågfärjetrafiken som Tallink Silja tidigare aviserat förverkligas inte efter det att Green Cargo och VR har tecknat ett nytt avtal med Tallink Silja. Däremot uppges Tallink Silja sälja sin andel i SeaRail, som därefter ägs enbart av Green Cargo och VR. SeaRail marknadsför och säljer järnvägstransporterna med tågfärjan Sea Wind i Sverige och Finland.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.