Vågrätt

  • Bildreportage. Fotografen Nina Varumo har under det senaste året dokumenterat kvinnor som arbetar ombord. Vi fick en exklusiv förhandstitt på några av bilderna.

  • Studie. Kvinnor inom sjöfarten utsätts för härskartekniker, trakasserier, hot och våld. Det konstaterar en ny forskningsrapport som analyserat hinder för rekrytering av kvinnor till sjöfartsbranschen. Och resultaten tyder på att det är värre inom sjöfarten än inom andra branscher.