utsläppsrättshandel

  • Principbeslut. EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s medlemsländer i ministerrådet har beslutat om att inkludera sjöfarten i EU:s system för utsläppsrättshandel, EU ETS.

  • Fit for 55. Branschorganisationerna i Sverige och Finland förhåller sig positiva till EU:s klimatpaket men Rederierna i Finland undrar varför man inte beaktar vintersjöfartens utmaningar.