utsläppsrättshandel

  • Fit for 55. Branschorganisationerna i Sverige och Finland förhåller sig positiva till EU:s klimatpaket men Rederierna i Finland undrar varför man inte beaktar vintersjöfartens utmaningar.