Swedish Agro

  • Lastägaransvar. Det var svenska bolag som ägde lasterna på torrlastaren Rix Emerald när fartyget först avvek från inspektion och senare belades med nyttjandeförbud på grund av brister.