Stena Sessan

  • Stödåtgärder. Stena Sessan garanterar Concordia Maritime tidsbefraktning av tio P-Maxar. Rederiet har därmed säkrat stabila intäkter de närmsta åren och lättnader i lånevillkoren från sina banker.