SCA Shipping AB

  • Flyttar hem. SCA bildar ett nytt bolag, SCA Shipping AB, vilket innebär en flytt av rederiverksamheten från Isle of Man till Sverige. ”Vi flyttar dit det är mest gynnsamt”, säger SCA.