Ryska sanktioner

  • Sanktioner. Kriget i Ukraina har inte ännu påverkat den svenska sjöfarten i någon dramatisk omfattning, men det kan inte uteslutas att ytterligare sanktioner mot Ryssland kommer att ändra på detta