partikelutsläpp

  • Sothot. Nya hybridbränslen med 0,5 procent svavelhalt ger större utsläpp av partikelföreningen black carbon än tjockolja, visar en tysk studie.