omstrukturering

  • Läggs ned. STX Finland meddelar att den nuvarande verksamheten vid Raumovarvet upphör och flyttas till Åbo. Drygt 700 anställda berörs.