offshoretankers

  • Partnerskap. Norska Viken Shipping och japanska MOL startar samriskbolaget Viken MOL, som tar över fem av Vikens tankfartyg för offshoretrafik.