Metanslip

  • Miljö. Under ledning av klassningssällskapet ABS har en arbetsgrupp vid Maersk Mc-Kinney Metan. Møller Center for Zero Carbon Shipping publicerat ett position paper som tar ställning till reducering av metanutsläpp från fartyg.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.