Marin Lindeblad

  • "Oväntat. " Efter bara drygt ett år på sin post entledigas Martin Lindeblad från tjänsten som verkställande direktör i Sjöbefälsföreningen.