Karl-Johan Hagman

  • Volatil. Även om tankermarknaden går upp och ner tror Kim Ullman, vd på Concordia Maritime, att de närmaste åren blir väldigt goda för rederiet.