Kairos

  • Bunkring. Ternsund har bunkrat LNG från Kairos i Södertälje. På tre år har möjligheterna att bunka LNG förbättrats dramatiskt, anser Tryggve Möller.