Ilmarinen

  • Outsourcing. Neste Oil vill fortsättningsvis ha fullständig kontroll över en strategisk del av sin tankerflotta trots att fartygsdrift och bemanning troligtvis läggs ut på entreprenad.