Gunilla Carlsson

  • Avslag. Riksdagen har röstat nej till ett 30-tal motioner som bland annat innehöll förslag om ett gemensamt EU-fartygsregister och en svensk NOx-fond.