Excello

  • Avvaktar. Dåligt väder på Nordsjön är en orsak till att Prospero åtminstone idag ligger för ankar utanför Kiel och väntar på besked om när kanalen åter öppnas.