EQT

  • Affär. Rederiet ForSea som driver trafiken mellan Helsingborg och Helsingör köps upp av Molslinjen A/S som i sin tur ägs av svenska bolaget EQT Infrastructure.