Energiskatt

  • Debatt. KD ger sig in i debatten om sjöfartens utsläpp och framhåller att sjöfarten i jämförelse med andra trafikslag är mycket effektiv och att transporterna sker med en förhållandevis liten energiförbrukning.