EHMA

  • Hamnkaptenskonferens. På en i Göteborg nyss avslutad konferens för Europas hamnkaptener stod digitalisering och fjärrstyrning av sjöfarten i centrum, men också utmaningarna för effektiv hamnoperation.