Delta

  • Bogserad. Haveristen Atlantic ligger nu tryggt vid kaj i Oskarshamn efter tre timmars bogsering.