Daniel Karlsson

  • Ökar. Godshanteringen i Gävle Hamn ökar, framför allt märks volymökningen i containerterminalen.