Climeon AB

  • Mer el. Istället för att dumpa överskottsvärme från huvudmaskinerna på Viking Grace omvandlas den till elenergi med hjälp av patenterad svensk miljöteknik.