Claes Isacson

  • Byggde nya Gard. Claes Isacson kommer att bli ihågkommen som mannen som ledde omvandlingen av en anrik norsk P&I-klubb till att bli en världsledande sjöförsäkringsaktör.