Annika Kristensson

  • Hållbart. Tisdagens sjöfartsseminarier i Almedalen handlade bland annat om redarnas och kundernas miljö- och hållbarhetssatsningar.