AIDAnova

  • Först och störst. Nybygget AIDAnova uppges vara världems första LNG-drivna kryssningsfartyg och det största som hittills byggts i Tyskland.