Swedish Club satsar och växer

Sedan fusionen med Skuld misslyckats satsar nu The Swedish Club på att växa på egen hand. En ny ledningsgrupp har bildats och ny personal skall anställas i Göteborg och Hongkong. P&I-förnyelsen har gått bra. Den slutliga sammanställningen är inte klar ännu, men preliminära siffror pekar mot 800 P&I-försäkrade fartyg med ett brutto på totalt runt 22,2 miljoner, vilket är ”all-time-high” för klubben. Flottan kommer att växa organiskt med minst 1,5 miljoner brutto under året, efterhand som medlemmar tar leverans av nybyggen. – Viktigt är också att premieintäkterna har ökat som förväntat, säger Claes Lindh, director, underwriting & marketing på The Swedish Club till SST.