Swedish Club nöjer sig med 2,5 procent

En kraftigt förbättrad skadebild och en stabil ekonomi gör att P&I-klubben The Swedish Club nu nöjer sig med en allmän premiehöjning för nästa försäkringsår på 2,5 procent, en av de lägsta höjningarna av alla P&I-klubbar. Skadefallen har minskat och klubben har dessutom sluppit stora skador under en längre tid. Samtidigt som The Swedish Clubs vd Lars Rhodin vid det senaste styrelsemötet i London kunde visa upp fina siffror varnade han dock för framtida utmaningar. Skadefallen kan komma att öka igen när världsekonomin rullar igång igen och skärpt lagstiftning och tuffare myndighetsutövning på miljöområdet blir en allt större utmaning för rederierna. Till detta skall läggas de nya Rotterdamreglerna som minskar rederiernas möjligheter till ansvarsbegränsning och som dessutom kraftigt höjer begränsningsnivåerna.