Swedish Club firar kvartsekel i Hongkong

I år är det 25 år sedan assuransföreningen The Swedish Club öppnade kontor i Hongkong. Sedan dess har verksamheten stadigt växt och i dag svarar verksamheten för en tredjedel av det P&I-försäkrade ägda tonnaget, 85 procent av det chartrade tonnaget och hälften av det FD&D-försäkrade tonnaget. Totalt består den av The Swedish Club försäkrade flottan av 1.907 kasko-försäkrade fartyg, 854 P&I-försäkrade och 525 FD&D-försäkrade fartyg. På 10 år har klubbens kaskoförsäkrade flotta fyrdubblats.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.